Titel

Resultaat

De winst van samenwerken met BAB BV, zit in de sterk klantgespecificeerde wijze van bouwen waardoor kostenvoordeel behaald wordt. Naast een binnen het budget opgeleverd gebouw dalen de exploitatiekosten. Door een voor de start van de bouw overeengekomen prestatiecontract, bent u verzekerd van uw return of investment!

Voordelen van BAB BV

  • Hoge eisen aan de exacte doorstroomhoeveelheden van een ruimte
  • Belofte: 10% reductie in exploitatiekosten gegarandeerd!
  • Waardeverhogend vastgoed door slim te investeren
  • Duidelijkheid vooraf, inzichtelijk TCO en resultaat. Gegarandeerd kosten- effectief
  • Effectief inspringen op nieuwe gebruiksfuncties ofwel ‘belevings- concepten’ ten gevolge van gebruiksfunctieveranderingen in het gebouw, bijvoorbeeld in het onderwijs en de zorg. Flexibel in ‘Design & Build’ (IFD principe)
  • Toename rendement door optimaal comfort voor arbeid- en leer- productiviteit
  • Omgeving toegesneden op comfort en behagelijkheid, de mens staat centraal. 'Form follows Function'
  • Ontzorging van initiële vraag naar resultaat gedurende het hele proces
  • Snelle bouwtijd en aanzienlijk reduceren van faalkosten

Kortom: BAB -  Best Available Building!

Bekijk onze referenties:

Voor dit nieuwe woon-zorgcomplex Hof te Berkel in Horst, maakte BAB BV middels gebouwsimulatie de benodigde energiecapaciteit inzichtelijk, afgestemd op de toekomstige bewonersgroep en het beoogde ruimtegebruik bestaande uit zowel een woonfunctie als zorgfunctie. BAB BV adviseerde en realiseerde duurzame installaties d.m.v warmtekoudeopslag, warmtepompsystemen, energieterugwinning en zonne-energie. Deze energie wordt toegepast in het beheersen van het binnenklimaat.