Titel

Resultaat

De winst van samenwerken met BAB BV, zit in de sterk klantgespecificeerde wijze van bouwen waardoor kostenvoordeel behaald wordt. Naast een binnen het budget opgeleverd gebouw dalen de exploitatiekosten. Door een voor de start van de bouw overeengekomen prestatiecontract, bent u verzekerd van uw return of investment!

Voordelen van BAB BV

  • Hoge eisen aan de exacte doorstroomhoeveelheden van een ruimte
  • Belofte: 10% reductie in exploitatiekosten gegarandeerd!
  • Waardeverhogend vastgoed door slim te investeren
  • Duidelijkheid vooraf, inzichtelijk TCO en resultaat. Gegarandeerd kosten- effectief
  • Effectief inspringen op nieuwe gebruiksfuncties ofwel ‘belevings- concepten’ ten gevolge van gebruiksfunctieveranderingen in het gebouw, bijvoorbeeld in het onderwijs en de zorg. Flexibel in ‘Design & Build’ (IFD principe)
  • Toename rendement door optimaal comfort voor arbeid- en leer- productiviteit
  • Omgeving toegesneden op comfort en behagelijkheid, de mens staat centraal. 'Form follows Function'
  • Ontzorging van initiële vraag naar resultaat gedurende het hele proces
  • Snelle bouwtijd en aanzienlijk reduceren van faalkosten

Kortom: BAB -  Best Available Building!

Bekijk onze referenties:

Dit gebouw is volledig conform de BAB BV gedachte gebouwd. Al in de ontwerpfase is nagedacht over de schil van het gebouw, toepassing van materialen en toekomstig ruimtegebruik. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van de thermische werking van de wanden en vloeren hoeft er zeer weinig installatievermogen in het gebouw gestopt te worden. Het op te wekken installatievermogen is ongeveer 30 kw wat overeenkomt met het traditioneel toegepaste vermogen voor een grote vrijstaande woning.