Titel

Werkwijze

Wees niet bang voor de complexiteit! Eigenlijk is alles heel simpel. Want als u uw onroerend goed en installaties werkelijk energie-efficiënt wilt ontwikkelen, dan ontkomt u niet aan BAB BV. Heeft u de benodigde middelen, dan zal onze prestatie zich in korte tijd terugverdienen. Heeft u deze middelen niet, dan bieden wij in samenwerking met een contractor een startfinanciering of zelfs de middelen voor omvangrijke saneringsmaatregelen. Eén ding staat in beide gevallen vast: de optimale energie-efficiëntie van installaties en gebouwen.

Bij energiemonitoring worden de technische systemen, die met de juiste bedrijfsvoering een groot energie-efficiëntie voordeel kunnen geven, met meettechniek beheerd.

Door het structureel meten van uurwaarden, wordt een nauwkeurig inzicht verkregen in gebouw- en installatiegedrag. Zowel ’s zomers, ’s winters, ’s morgens, ’s avonds, alsook bij volledige of gedeeltelijk gebruik. Door het hierop aanpassen van bestaande regelingen kan zeer veel energie worden bespaard. Het energieverbruik bij al in gebruik genomen nieuwbouwprojecten nog eens met 30% te verlagen, is in de praktijk al gerealiseerd.

Energiemonitoring sluit de cybernetische kringloop van energie-optimalisatie. Energieverbruik wordt bekeken op basis van de gegevens die met de gebouwsimulatie zijn voorspeld. Daarom wordt gebouwsimulatie en energiemonitoring samen ingezet bij de door ons uitgevoerde optimalisatie van de bedrijfsvoering.