Titel

Resultaat

De winst van samenwerken met BAB BV, zit in de sterk klantgespecificeerde wijze van bouwen waardoor kostenvoordeel behaald wordt. Naast een binnen het budget opgeleverd gebouw dalen de exploitatiekosten. Door een voor de start van de bouw overeengekomen prestatiecontract, bent u verzekerd van uw return of investment!

Voordelen van BAB BV

  • Hoge eisen aan de exacte doorstroomhoeveelheden van een ruimte
  • Belofte: 10% reductie in exploitatiekosten gegarandeerd!
  • Waardeverhogend vastgoed door slim te investeren
  • Duidelijkheid vooraf, inzichtelijk TCO en resultaat. Gegarandeerd kosten- effectief
  • Effectief inspringen op nieuwe gebruiksfuncties ofwel ‘belevings- concepten’ ten gevolge van gebruiksfunctieveranderingen in het gebouw, bijvoorbeeld in het onderwijs en de zorg. Flexibel in ‘Design & Build’ (IFD principe)
  • Toename rendement door optimaal comfort voor arbeid- en leer- productiviteit
  • Omgeving toegesneden op comfort en behagelijkheid, de mens staat centraal. 'Form follows Function'
  • Ontzorging van initiële vraag naar resultaat gedurende het hele proces
  • Snelle bouwtijd en aanzienlijk reduceren van faalkosten

Kortom: BAB -  Best Available Building!

Bekijk onze referenties:

Het bedrijfsverzamelgebouw is vanuit een duurzame overtuiging ontworpen met respect voor de lokale ecologische omstandigheden. Het gebouw heeft een eenvoudig, sober maar krachtig, architectonische uitstraling en is geheel in balans met de omgeving.

Asset Management en Total Cost of Ownership van het gebouw begon bij de ideefase en werd middels simulatie- en levenscycluskostenberekeningen, rekening houdend met de exploitatie, berekend. De integrale ontwikkeling van het gebouw wordt hierdoor geoptimaliseerd en gewaarborgd. Er vindt een doelmatige doorontwikkeling plaats op het gebied van vormgeving, bouwkundige en bouwfysische opbouw, materialen en technische applicaties en installaties.