Titel

Werkwijze

Wees niet bang voor de complexiteit! Eigenlijk is alles heel simpel. Want als u uw onroerend goed en installaties werkelijk energie-efficiënt wilt ontwikkelen, dan ontkomt u niet aan BAB BV. Heeft u de benodigde middelen, dan zal onze prestatie zich in korte tijd terugverdienen. Heeft u deze middelen niet, dan bieden wij in samenwerking met een contractor een startfinanciering of zelfs de middelen voor omvangrijke saneringsmaatregelen. Eén ding staat in beide gevallen vast: de optimale energie-efficiëntie van installaties en gebouwen.

BAB BV voert de volgende simulaties uit:
•    Gebouwsimulatie voor de optimalisatie van energieverbruik en behaaglijkheid
•    Daglichtsimulatie voor de optimalisatie van daglichtbenutting
•    Stromingssimulatie voor de optimalisatie van de luchtstromen

Gebouwsimulatie

Een thermische gebouwsimulatie brengt het energieverbruik en behaaglijkheid van diversen ruimten in beeld. Met deze simulatie berekenen we het binnenklimaat van een nieuwbouw of renovatie en wat het te verwachten energieverbruik zal zijn. In de simulatie is rekening gehouden met invloeden van het buitenklimaat zoals temperatuur, zonnestraling en beschaduwing enerzijds plus de  belasting van het binnenklimaat door personen, apparaten en verlichting in het gebouw anderzijds. Door verschillende scenario’s te simuleren verkrijgen we inzicht in de benodigde energiecapaciteit en het benodigd geïnstalleerde vermogen voor luchtstromen, warmte en koeling.

Daglichtsimulatie

Om op energieverbruik voor verlichting te besparen maar ook om de beleving van een ruimte te verbeteren is het toelaten van daglicht voor voldoende en gelijkmatige verlichting aan te bevelen. Met een kunstlicht- en daglichtsimulatie kunnen individuele ruimten optisch en op basis van getalwaarden (daglichtcoëfficiënt of lichtsterkte) gewaardeerd worden. Het effect van schaduw of zonwering, van kozijn- en glaskeuze, de wijze van verlichten of de inzet van licht reflecterende elementen zijn enkele maatregelen, die met simulatie worden onderzocht. Uiteraard worden in de simulatie ook omgevingsfactoren in ogenschouw genomen zoals naburige gebouwen, beplanting en het weerkaastingsvermogen van oppervlakten (albedo).

Stromingssimulatie

Een stromingsvisualisatie visualiseert de luchtstromen in een ruimte. Luchttemperaturen, stromingsrichting, verversing, luchtvochtigheid en luchtsnelheden kunnen op die manier worden voorspeld.
Stromingssimulatie wordt in de navolgende situaties toegepast:

  • Hoge ruimten, zoals atria of hallen met natuurlijke (vrije) ventilatie
  • Hoge eisen aan de exacte doorstroomhoeveelheden van een ruimte
  • Complexe ruimten met veel gebruikers, zoals concertzalen, congreszalen en theaters.