Titel

Werkwijze

Wees niet bang voor de complexiteit! Eigenlijk is alles heel simpel. Want als u uw onroerend goed en installaties werkelijk energie-efficiënt wilt ontwikkelen, dan ontkomt u niet aan BAB BV. Heeft u de benodigde middelen, dan zal onze prestatie zich in korte tijd terugverdienen. Heeft u deze middelen niet, dan bieden wij in samenwerking met een contractor een startfinanciering of zelfs de middelen voor omvangrijke saneringsmaatregelen. Eén ding staat in beide gevallen vast: de optimale energie-efficiëntie van installaties en gebouwen.

Tijdens de levenscyclus van een gebouw ontstaan talloze kosten, zoals:

  • Investeringskosten
  • Energiekosten
  • Onderhoudskosten
  • Reparatiekosten
  • Personele kosten ten gevolge van een oncomfortabel binnenklimaat
  • Proceskosten bij productiebedrijven
  • Kosten voor verbouwing en herinrichting
  • Afname van de bedrijfseconomische restwaarde

Levenscycluskostenberekening

Een levenscycluskostenberekening is een dynamische bedrijfseconomische berekening, die met al deze kosten, voor verschillende varianten, rekening houdt. Met een gevoeligheidsanalyse worden verder nog de gevolgen van verschillende energieprijsscenario’s onderzocht. De levenscyclus kostenberekening is derhalve een fundamenteel onderdeel voor ieder besluitvormingstraject.