Waroom

Een omgeving waarin mensen zich goed voelen en goed blijven voelen daar willen wij een bijdrage aan leveren.

Garant Gezond Bouwen

Een gezonde werk-, woon- of leefomgeving bouwen en behouden. Een gebouwde omgeving waarin mensen zich goed voelen, waar energiebesparing behaald wordt en waar mensen optimaal kunnen presteren. Dat is onze garantie. We nodigen u uit dit samen met ons te realiseren.

Lees meer

Het bouwen van een omgeving -zoals een school, bedrijfspand, verzorgingstehuis, een ziekenhuis of overige openbare ruimten- die optimaal afgestemd is op het gebruik en de gebruiker. Een omgeving die naast fysiek gezond ook financieel gezond is. Als op deze plekken een aangenaam binnenklimaat heerst waar gebruikers (de mensen) optimaal presteren, en u ook nog uw kosten en ecologische ‘voetafdruk’ beperkt door behaalde energiebesparing, dan hebben we ons gezamenlijke doel bereikt. We nodigen u uit om dit met ons te realiseren.

Voor wie

Iedereen is gebaat om al bij de eerste ideevorming voor bouw of verbouw met BAB BV in gesprek te gaan. Alleen dan is een economisch en ecologisch verantwoord gebouwde omgeving realiseerbaar! BAB BV is voor iedereen die nieuw wil bouwen, verbouwen of renoveren en gelooft in een behaaglijke omgeving en de daarmee toenemende productiviteit en dalende exploitatiekosten.

BAB BV speelt in op de veranderende bouwbranche door strakke verbindingen te leggen tussen disciplines zoals ontwerp, kosten, monitoring, bouwfysica, realisatie en exploitatie van gebouwen. We spreken daarom bewust niet over een bouwketen, maar over proactieve integrale samenwerking. Het gaat niet alleen om de realisatie van vastgoed, maar vooral ook over de functietoepassingen en de te verwachten toekomstige ontwikkelingen van een gebouw. Niet budgetteren naar louter investeringskosten, maar doorkijken naar een meerjaren exploitatieplan. Kortom, een andere manier van denken en aanpak leidend naar een geoptimaliseerd gebouwde omgeving.

Complexiteit gebouw
(Klik op de afbeelding voor een vergroting.)