Gebouwsimulatie

De BAB-Gebouwsimulatie is een methode om ‘het gedrag’ van een gebouw te berekenen en weer te geven. Op deze manier kan de (uit)werking van een maatregel -als investeringsvoorstel vooruitlopend op nieuwbouw en renovatie- met de computer worden nagebootst. Hierdoor wordt aanzienlijk bespaard op het geïnstalleerde installatievermogen en dus op de levenscycluskosten waardoor een gebouw direct na oplevering en ingebruikname optimaal kan functioneren.

Werkwijze BAB-Gebouwsimulatie

De BAB-Gebouwsimulatie is een echte dynamische visualisatie van berekeningen die zijn gebaseerd op de ‘eindige elementenmethode’. Ieder uur van het jaar, iedere ruimte en elk gebied zijn in de simulatie aan elkaar gekoppeld en wisselen warmte met elkaar uit op dezelfde manier als de werkelijkheid waardoor een exact beeld ontstaat. Deze benadering onderscheidt zich van de gestandaardiseerde Excel-berekeningen of energie- adviesprogramma’s. Dergelijke statistische bepalingsmethoden met zeer grote foutmarges zijn alleen aan te raden bij kleine investeringen met geringe levenscycluskosten. Bij alle andere ontwikkelingen kan worden aangetoond dat gebouwsimulatie zichzelf snel terugbetaalt. Prestaties die wij garanderen. Vaak alleen al omdat, door  te dimensioneren, op de investeringskosten van installaties kan worden bespaard.

Met BAB-Gebouwsimulatie worden de volgende resultaten verkregen:

  • Energieoptimalisatie door waardering van verschillende varianten
  • Minimalisatie van levenscycluskosten
  • Goede en gecontroleerde werking van installaties direct na ingebruikname gebouw
  • Minimalisatie van installatiecapaciteiten en –afmetingen
  • Verificatie van uitstekende binnenklimaateigenschappen voor luchttemperatuur, stralingstemperatuur, gevoelstemperatuur, lichtkwaliteit, luchtvochtigheid, luchtkwaliteit en meer

De volgende simulaties kunnen worden uitgevoerd, alleen of in combinatie:

  • Thermische gebouwsimulatie voor de optimalisatie van energieverbruik en behaaglijkheid
  • Daglichtsimulatie voor de optimalisatie van daglichtbenutting
  • Stromingssimulatie voor de optimalisatie van de luchtstromen