Titel

Toepassingsgebieden

  • Industrie en handel
  • Kantoorgebouwen
  • Ziekenhuizen en zorginstellingen
  • Musea en dierentuinen
  • Gemeentelijke gebouwen zoals scholen, zwembaden en kinderopvangverblijven
  • Universiteits- en andere onderwijsgebouwen
  • Woningbouw

efficiency design

De betere meteropnemers

De energiedesignexperts van BOB efficiency design AG hebben een vervelende eigenschap: zij meten steeds na. Dit wordt in de sector voor energiebesparing zelden op prijs gesteld. Want wat we meten, bevalt ons wederom niet en onze klanten nog veel minder: een energieverbruik dat 100% afwijkt van het geplande verbruik is eerder regel dan uitzondering. Maar we hebben ook al gemeten dat er negen keer zoveel werd verbruikt. Dat is even verbazingwekkend als verontrustend en zal in de nabije toekomst aanleiding zijn tot veel juridische geschillen. Wie immers een energie-efficiënt gebouw bestelt, wil dat het in de praktijk ook werkelijk zuinig is.

Alle nieuw opgeleverde gebouwen vertonen mankementen. Dit komt omdat er steeds unieke objecten worden gebouwd. Geen enkel gebouw is gelijk aan een ander en daarmee zijn fouten onvermijdelijk. Dit is geen kwestie van boze opzet, maar het is wel tijd om er iets aan te doen. Wij van BOB hebben een methode ontwikkeld om gebouwen en installaties van tevoren te kunnen simuleren en ze vervolgens na te meten als ze in gebruik zijn genomen. Alleen op die manier kunnen wij fouten identificeren en verhelpen, maar ook het ontwerp op voorhand optimaliseren. Energiedesign zorgt al in de conceptfase voor geplande efficiency en biedt transparante kosteneffectiviteit door monitoring tijdens het gebruik.

Een essentiële hoeksteen voor energiedesign is de dynamische simulatie van een gebouw of installatie. Daarbij maken wij van de onderzochte gebouwen of hele complexen een 3D-model dat alle ruimtes en gebruikte zones differentieert en dynamisch bekijkt. Dit betekent dat voor elke ruimte voor 365 dagen per jaar het klimaat en het gebruik gesimuleerd en in een computerondersteund model geanalyseerd worden. Daarbij houden we rekening met de schaduw die aangrenzende gebouwen werpen, evenals met geplande groenvoorzieningen of verschillende toepassingen die seizoensgebonden zijn. Ook maakt het model onderscheid tussen dagen waarop het kantoorgebouw in gebruik is en vrije weekenden. Voor de simulatie maakt het niet uit of het om een bestaand gebouw gaat of om een ontwerp. Beide zijn te vertalen in een dynamisch model, zodat het mogelijk de energie-efficiëntie van verschillende ontwerpalternatieven te vergelijken.